Farmshopper Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen „Általános Szerződési Feltételek” című megállapodás (a továbbiakban: „szerződés”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alkalmazandóak a Farmshopper.eu internetes kereskedelmi piactér használata során. Az "Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással Ön szerződést köt a Farmshopper Kft.vel, amellyel Ön elfogadja a Farmshopper Kft. szabályzatát a https://www.farmshopper.eu weboldal használatára vonatkozóan. A Farmshopper Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.


1. REGISZTRÁCIÓ

A Farmshopper Kft. által működtetett online piactér szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik eladni vagy vásárolni szeretnének zöldség-, gyümölcs-, tej-, hús-, egyéb feldolgozott élelmiszer, illetve ezekhez hasonló típusú termékeket. A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Farmshopper, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

A Farmshopper Kft. három adatkezelési és regisztrációs szintet alkalmaz az online piactér szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

1/1, Az oldalon történő regisztrációt követően a felhasználó alap státuszba kerül, a további verifikációig nem rendelkezik termék feltöltési és/vagy eladási jogosultsággal.

1/2, Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne, akkor a Farmshopper Kft. ellenőrzi, hogy a felhasználó által a regisztráció során megadott (a kapcsolatfelvételhez elengedhetetlen) elsődleges mobil telefonszáma valós-e. Ezt a rendszer olyan módon ellenőrzi, hogy a felhasználó által megadott mobil telefonszámra küld egy SMS-t, ami egy biztonsági kódot tartalmaz. Ezt a kódot a webes felületen kell beírni, amelyet követően a felhasználó státusza megváltozik és ellenőrzött vásárló válik belőle.

1/3, Teljes jogú felhasználóvá (a felhasználó eladási jogosultsággal is rendelkezik) akkor válik a felhasználó, ha a regisztráció során az adószámának első 8 számát és őstermelő esetén az őstermelői igazolványának első 7 karakterét, továbbá online fizetés esetén bankszámlaszámát is megadja, a vásárló pedig egy valós szállítási címet ad meg.

A Farmshopper Kft. Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el, itt olvasható.


2. DÍJAK ÉS SZÁMLÁZÁS

Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, email ismertetők és hírlevelek, vásárlás.

A sikerdíjak alapját jelentő sikeres tranzakciók létrejöttével kapcsolatban a Farmshopper Kft. a felhasználók visszajelzéseit tekinti mérvadónak. A Farmshopper Kft. online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, egy virtuális számlát (personal account-ot) vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a sikeres eladásokat. A kiszámlázás időpontjában a felhasználó automatikus értesítést kap a kiszámlázás tényéről egy E-mail üzenet formájában. A kiküldött értesítő tartalmazza a kiszámlázott tételek felsorolását, valamint azt a linket, amelyre kattintva a felhasználó online is ellenőrizheti a kiszámlázott tételek listáját. A számla rendezése 2019-ben személyesen történik, 2020. június 1-től történhet átutalással is a felhasználó választása szerint. A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igények bejelentésére (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei) a felhasználóknak a számlán jelzett fizetési határidőn belül van lehetősége. Ennek elmulasztása esetén a további egyeztetésre nincs lehetőség.

Amennyiben a Farmshopper Kft. által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, a Farmshopper Kft. fizetési felszólítást küld E-mail üzenet formájában a felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további fizetési határidő teljesítésének hiányában a Farmshopper Kft. a felhasználó jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről E-mail üzenet formájában tájékoztatja a felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének 30. napján a kérdéses kötelezettségek automatikusan a Farmshopper Kft. követelésbehajtó partnereihez kerülnek át a Ptk. szerinti behajtásra. A követelésbehajtás költségei a nem fizető ügyfelet terhelik, amely a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelennek meg terhelésként. A követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Farmshopper Kft. jogi úton, az illetékes bíróság által kibocsátott fizetési meghagyással, illetve polgári peres úton érvényesíti követelését.


3. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Adásvétel indítása, termék feltöltése:

3.1. A Farmshopper Kft. által működtetett online piactereken indítására és termék feltöltésére kizárólag az a felhasználó jogosult, aki a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

3.2. A terméket feltöltő felhasználó köteles a terméklapon az általa feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

3.3. Az eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vásárlás esetén a megvásárolt terméket az általa megjelölt állapotban és kondíciókat adja át a vásárlónak.

3.4. Az eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag a fix áras értékesítés során meghatározott árat kérheti el.

3.5. Az eladónak a farmshopper.eu oldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás sem lehetséges.

3.6. Nem megengedett az eladó számára olyan termék feltöltése amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy a vételárat egyéb el nem várható költség terheli a leírásban meghatározva (pl. nem valós postaköltség, a fizetendő jutalék).

Vásárlás:

3.8. A Farmshopper Kft. által működtetett piactéren - a Polgári Törvénykönyv 211. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő felhasználó a vásárlás zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az adásvétel megvalósulásával, lezárultával ér véget.

3.9. Az érvényes ajánlat csak mindkét fél beleegyezésével és a Farmshopper Kft. által távolítható el és kizárólag aktív, még be nem fejeződött adásvétel esetében. Az adásvétel törlésére a Farmshopper.eu nem kötelezhető annak végrehajtása csak lehetőség, kivételes és indokolt esetekben.

Az adásvétel lezárását követően a szerződéskötés automatikusan létrejön, és a szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a feltüntetett áron a vevőnek eladni, a vevő pedig köteles a terméket ezen az áron megvenni.

Az eladónak és a vevőnek három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy az eladó jogosult a terméket újra eladásra bocsátani.


4. A FARMSHOPPER KFT., MINT KÖZVETÍTŐ

A Farmshopper Kft. által működtetett piactér a termékeket kínálók és a vásárlók között kizárólag információ-közvetítői szerepet töltenek be. Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a Farmshopper Kft-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Ennek okán a meghirdetett termékek minősége, biztonsága és legalitása felett a Farmshopper Kft.-nek nincs ellenőrzési lehetősége és ezekért felelősséget nem áll módunkban vállalni. Nem vállalunk továbbá felelősséget az oldalunkon szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, a kínálók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket. Nem tudjuk biztosítani, hogy a vásárlók és az eladók a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Mivel nem avatkozunk bele a vevők és az eladók között történő tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor Ön mentesíti a Farmshopper Kft.-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.


5. TILTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A következő dolgokat tilos árulni a Farmshopper Kft. által működtetett piactér oldalán:

 • alkohol,
 • hitelkártya,
 • kitöltetlen bizonyítványok, igazolványok, érvényesítő címkék,
 • gyógyszer,
 • kábítószer,
 • engedélyköteles lőfegyver, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyéb eszközök (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray),
 • tűzveszélyes anyag,
 • robbanószer, pirotechnikai eszköz,
 • emberi szerv,
 • üdülési utalvány,
 • emailcím, közösségépítő oldal meghívói (IWIW, myVIP, baratikor.hu, Googlemail, stb),
 • lopott áru,
 • felhasználói azonosítók beleértve a Farmshopper azonosítókat is,
 • pornográf anyag,
 • hamisított áruk, hamisított márkás ruha, óra, stb.
 • valamint bármely olyan, gyűlöletkeltésre vagy mások érzelmeinek megzavarására alkalmas tárgy, amelyet a Farmshopper Kft. saját döntése szerint annak tekint.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (saját email címet, telefonszámot, kereskedelemre alkalmas saját weboldalt vagy annak nevét tartalmazó) termékleírásokat, vagy képeket elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Piactérrel kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a felhasználó számára.


6. VISSZAJELZÉSEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A Farmshopper felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A véleményt kérjük jól megfontoltan kialakítani, hiszen ez minden Farmshopper felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul kockáztató visszajelzést ad, akkor felelősséggel tartozik ezért, akár bírósági per esetén is. A Farmshopper semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

A Farmshopper Kft. fenntartja továbbá a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, amely a Farmshopper értelmezése szerint ellenkezik a piactér megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a Farmshopper szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

 • Az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Farmshopperrel (csakúgy, mint személyes vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Farmshopperen keresztül történt);
 • Információ, amely linket biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;
 • Információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait, csakúgy, mint a pontos név, cím, telefonszám vagy e-mail cím;
 • Információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
 • Információ, amely egy felhasználó kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
 • Információ, amely a Farmshopperrel kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

A mindkét fél (eladó, vevő) által értékelt adásvételek 30 nappal az adásvétel lezárása után már nem jelennek meg a Farmshopper piacterén. Az eladó vagy a Farmshopper által törölt tranzakciók az eltávolítás után azonnal kikerülnek a kínálatból.


7. MODERÁLÁSI ALAPELVEK A FARMSHOPPER.EU FÓRUMAIN

A Farmshopper.eu fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a Farmshopper szolgáltatásaival, az online adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat.
A Farmshopper.eu fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. Kérünk minden felhasználót, hogy hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett tegye közzé!

Nem megengedett tevékenységnek minősülnek:

 • Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatok(at), illetve a fórumokon személyes adatok(at) (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb), bankszámla szám, egyéb) közzétevő hozzászólások megjelentetése.
 • Az agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topic, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által nyitott topicot, a Farmshoppertől kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a Farmshopper moderátora és ügyfélszolgálata jogosult dönteni a topic esetleges törléséről.
 • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése.
 • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok ill. hozzászólások törlésre kerülnek. Közérdekű weboldalak (pl. postai díjszabások) linkjei közölhetők.
 • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

A hozzászólások valóságtartalmáért a Farmshopper semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.
A Farmshopper a fórumok moderátorára ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. A jelen szabályzatban közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Farmshopper fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után!


8. SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME

Az Ön személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a Farmshopper Kft. nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek.

Csak azokat az információkat használjuk fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, hogy informáljuk Önt marketing- és reklámtevékenységünk folyamatos fejlesztéséről, rendszeresen bővítsük kínálatunkat, valamint felhasználó-barátabbá tegyük oldalunk tartalmát, kinézetét és szolgáltatásainkat. Az adatokat felhasználjuk abban az esetben is, amikor értesítjük Önt az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése illetve aktualitásaink. Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy rendszeres hírlevelet küldjünk megadott email címére amelyről azonban bármikor leiratkozhat Személyes menüje vagy ügyfélszolgálatunknak küldött email útján.

Az Önről adatbázisunkban fenntartott információkat felhasználjuk a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt Ön átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha megváltoztatja adatait, adatbázisunkban tárolódik mindkét változat. A Farmshopper a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Farmshopper felhasználókról.


Adatvédelmi szabályzat